نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
راهنمای جامع پمپ و پمپاژ - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

راهنمای جامع پمپ و پمپاژ

راهنمای جامع پمپ
۲۱۴ صفحه
تاریخچه مکانزیم پمپ
مبانی هیدرولیک
طبقه بندی پمپ ها
پمپ های سانتریفیوژی
اجزای یک واحد پمپاژ کننده
محاسبات
کاویتاسیون
تست پمپ
راهنمای خرید و انتخاب پمپ


****************************************

 

عوامل موثر در راندمان پمپ ها

اطلاعات آموزشی
اطلاعات فنی و مهندسی
اخبار روز آب و فاضلاب
در کانال مهندسی آب و فاضلاب

دانلود

****************************************

دستور العمل نگهداری از بلوئر و انواع پمپ

دانلود

****************************************

پمپ و پمپاژ

دانلود

photo_2016-04-17_20-26-48منبع : پارس فاب

www.ab-fa.ir

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب انتهای سایت مراجعه کنید)

www.environmentalhealth.ir